Τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του θρησκευτικού Συλλόγου

"Παναγία της Ρούστιανης"

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
1 Αλτάνη-Καλτσά Ευανθία Δημήτριος
2 Αντωνίου Αθανάσιος Βασίλειος
3 Αντωνίου Αργυρώ Βασίλειος
4 Αντωνίου Βασίλειος Αθανάσιος
5 Αντωνίου Δήμητρα Παντελής
6 Αντωνίου Δημήτριος Σπυρίδωνος
7 Αντωνίου Ειρήνη Ευθύμιος
8 Αντωνίου Ευάγγελος Αθανάσιος
9 Αντωνίου Ιωάννης Αθανάσιος
10 Αντωνίου Κων/να Παναγιώτης
11 Αντωνίου Κων/νος Αθανάσιος
12 Αντωνίου Λεμονιά Ιωάννης
13 Αντωνίου Μαρία Ιωάννης
14 Αντωνίου Νικόλαος Ιωάννης
15 Αντωνίου Χαράλαμπος Ιωάννης
16 Γκόλφη Γαρυφαλιά Αθανάσιος
17 Δερνίκα Δήμητρα Γεώργιος
18 Δερνίκα Ειρήνη Απόστολος
19 Δερνίκα-Μπούρα Μαρία Δημήτριος
20 Δερνίκας Αθανάσιος Ευάγγελος
21 Δερνίκας Γεώργιος Απόστολος
22 Δερνίκας Θωμάς Γεώργιος
23 Δερνίκας Ιωάννης Ευάγγελος
24 Δερνίκας Τρύφωνας Θωμάς
25 Δερνίκας Χρήστος Απόστολος
26 Δερνίκας Χρήστος Θωμάς
27 Δερνίκας Απόστολος Γεώργιος
28 Δερνίκας Γεώργιος Θωμάς
29 Δερνίκας Ιωάννης Γεώργιος
30 Δερνίκα-Χριστοπούλου Ευφροσύνη Χριστόφορος
31 Καλτσά Σταυρούλα Γεώργιος
32 Καλτσάς Βασίλειος Δημήτριος
33 Καλτσάς Δημοσθένης Δημήτριος
34 Καλτσάς Κων/νος Χαράλαμπος
35 Κατσαούνος Γεώργιος Αθανάσιος
36 Κουτσοκώστα Μαρία Νικόλαος
37 Κουτσοκώστας Ιωάννης Κων/νος
38 Κωστούλα Δήμητρα Ευάγγελος
39 Κωστούλας Κων/νος Γεώργιος
40 Μιχαλόπουλος Κων/νος Νικόλαος
41 Νικολάου Κων/να Νικόλαος
42 Νικολάου Σπυρίδων Κων/νος
43 Παναγιωτοπούλου Βασιλική Νικόλαος
44 Πασαπόρτη Ειρήνη Στυλιανός
45 Σιόλος Αριστείδης Δημήτριος
46 Σιόλος Δημήτριος Ευάγγελος
47 Σιόλος Δημήτριος Νικόλαος
48 Σιόλος Ευάγγελος Δημήτριος
49 Σιόλος Νικόλαος Δημήτριος
50 Σιόλος Νικόλαος Ιωάννης
51 Σιόλου Βασιλική Δημήτριος
52 Σιόλου Δήμητρα Χαράλαμπος
53 Σιόλου Μαρία Νικόλαος
54 Σπυράκη Παναγιώτα Δημήτριος
55 Σπυράκης Ηρακλής Μιχάλης
56 Στριφτός Γεώργιος Ιωάννης
57 Στριφτός Ιωάννης Γεώργιος
58 Στριφτός Ιωάννης Χαράλαμπος
59 Τράκα Παναγιώτα Σπυρίδωνος
60 Τσιόκας Δημήτριος Σπυρίδων
61 Χαλκιά Ελευθερία Κων/νος
62 Χριστοδούλου Κων/νος Στυλιανός
63 Χριστόπουλος Ανδρέας Νικόλαος
64 Χριστόπουλος Ειρηναίος Ανδρέας
Pin It