Get Adobe Flash player

panagia        

 γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οικουμένῃ, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

Θεοτοκωνύμιο: Παναγία Ρουστιανίτισσα

Η εκκλησιαστική και λαογραφική παράδοση επεδαψίλευσε στο Πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας άπειρα τιμητικά Προσωνύμια, τα θεοτοκωνύμια. Η προσωνυμία της Θεοτόκου Μαρίας, της αγιωτέρας των αγίων, με τη λέξη Παναγία έχει καθιερωθεί στο ελληνικό λαό ως η συνηθέστερη επίκληση του ονόματός Της.

Τα θεοτοκωνύμια προέρχονται από διάφορες αιτίες, οι κυριότερες των οποίων είναι οι παρακάτω:

Περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΥΣΤΙΑΝΗΣ

Το μοναστήρι της Παναγίας της Ρούστιανης («Γενέσεως της Θεοτόκου»), ιδρύθηκε επί τουρκοκρατίας (πιθανώς γύρω στον ΙΕ’ αιώνα), από μοναχούς που βρήκαν καταφύγιο στα βουνά της παραποτάμιας Ρουστιανίτικης γης, απέναντι από τον οικισμό Κανάλια.

Περισσότερα

Untitled 1

Αφιέρωμα στον Παπασπύρο

Όλα επάνω στη γη έχουν έIMG 74972να τέλος. Οι άνθρωποι είναι περαστικοί. Κανείς δε μένει εδώ.

Τα όρια της επιγείου ζωής του π. Σπυρίδωνα Τσιόκα τελείωσαν στις 30 Ιανουαρίου 2021. Η ψυχή του απελευθερώθηκε από τα δεσμά του σώματος και πορεύεται προς την αιωνιότητα. Ο εκλιπών Παπασπύρος Τσιόκας γεννήθηκε στα Κανάλια και ήτανε το τέταρτο μέλος της πολύτεκνης οικογένειάς του. Τα δύσκολα χρόνια που έζησε κατά τη παιδική και εφηβική του ηλικία(Β’ Παγκόσμιος πόλεμος -εμφύλιος πόλεμος) τον έκαναν δυνατό αγωνιστή, μάχιμο για τη ζωή.

Περισσότερα...

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

του Γιάννη Κουτσοκώστα Κουτσοκώστας Γιάννης resize

Με την έναρξη της επανάστασης των Ελλήνων το 1821 για την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού το μοναστήρι της Ρούστιανης υπέστη μεγάλες καταστροφές στην κινητή και ακίνητη περιουσία του (βλέπε ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ). 

 Οι εναπομείναντες μοναχοί  Δαυίδ και Ιωαννίκιος για τις μοναστηριακές υποθέσεις προέβησαν στη σύναψη δανείου με τον Νικόλαο Γιαννακόπουλο από το Γαρδίκι ποσού 450 Τουρκικών γροσίων την 1η Ιουνίου 1827 (βλέπε ομολογία, έγγραφο 7 των Γ.Α.Κ) και με τον Οθωμανό Μάλκο ή Μάλιο Βουστινά ποσού 650 Τουρκικών γροσίων στις 26 Αυγούστου 1828 υπολογίζοντας ότι θα εξοφλήσουν τα δάνεια είτε από τις προσφορές των πιστών είτε από την αξιοποίηση της κτηματικής περιουσίας του μοναστηριού. Τούτο γνώριζαν πολύ καλά οι δανειστές και δεν είχαν ουδεμία αμφιβολία για τη μη εξόφληση των χρεών του μοναστηριού. Τα χρήματα αυτά οι μοναχοί τα διέθεσαν για τις μοναστηριακές ανάγκες, για την ανέγερση του Ιερού Ναού και άλλων κτισμάτων (κελιών, αποθηκών κ.α) που είχαν καταστραφεί από τους Τούρκους. Φυσικά τα ποσά αυτά δεν ήσαν αρκετά για να καλύψουν όλο το κόστος των απαιτουμένων εργασιών.

Περισσότερα...

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

(για το Μοναστήρι της Ρούστιανης)

Του Γιάννη ΚουτσοκώσταΚουτσοκώστας Γιάννης resize

            Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας υπήρξαν μοναστήρια που πέρασαν στις σελίδες της Ιστορίας μας με χρυσά γράμματα για την πλούσια εθνική προσφορά τους. Υπήρξαν όμως και μοναστήρια τα οποία, αν και πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στον υπόδουλο Ελληνισμό και στον απελευθερωτικό αγώνα για την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού, έμειναν στην αφάνεια και λησμονιά.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει και το Μοναστήρι της Ρούστιανης. Για πολλούς είναι άγνωστο το μοναστικό και ιστορικό πρόσωπο του Μοναστηριού. Ό,τι σχετίζεται με την ίδρυση και λειτουργία του Μοναστηριού χάνεται στην αχλύ του χρόνου. Δεν υπάρχει ένα τεκμηριωμένο ιστορικό κείμενο που να αναφέρεται στην ιστορία του μοναστηριού της Ρούστιανης. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε δύο σημαντικούς παράγοντες:

Περισσότερα...

Τα κοιμητήρια στο Μοναστήρι της Ρούστιανης

Του Γιάννη ΚουτσοκώσταΚουτσοκώστας Γιάννης resize

            Με το θάνατο που είναι το οδυνηρότερο αποτέλεσμα της αμαρτίας επέρχεται ο χωρισμός του σώματος από την ψυχή. Το μεν σώμα ως φθαρτό και υλικό μέρος εισέρχεται στη Γή από τη οποία προήλθε η δε ψυχή ως ζώσα και αθάνατη πορεύεται στις μονές αιώνιας ζωής όπου ορίζει η Θεία Κρίση.

Περισσότερα...

ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

(πλησίον του Μοναστηριού της Παναγίας της Ρουστιανίτισσας)

Του Γιάννη ΚουτσοκώσταΚουτσοκώστας Γιάννης resize

            Στις δραστηριότητες επιβίωσης των μοναχών και το περιοίκων του Μοναστηριού της Ρούστιανης έγινε εκτενής αναφορά στην αιγοπροβατοτροφία κατά την προεπαναστατική περίοδο. Το γεγονός ότι πάσα ζωική ή φυτική παραγωγή υπόκειταν σε υψηλή φορολογία από τους Τούρκους αποθάρρυνε τους ιδιώτες περιοίκους να ασχοληθούν με την κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Έτσι το Μοναστήρι με τα προνόμια που απολάμβανε ανέπτυξε και αυτή τη δραστηριότητα επιτυχώς. Χιλιάδες αιγοπροβάτων συντηρούσαν οι μοναχοί με τη βοήθεια των τσοπάνηδων περιοίκων. Όμως φρόντιζαν να είναι διασπαρμένα σε ολιγάριθμα κοπάδια για να μπορούν εύκολα να τα συντηρούν και σε περίπτωση κινδύνου να τα μετακινούν αποτελεσματικά σε ασφαλές καταφύγιο που ήταν το Κρυφό.

Περισσότερα...

Εκκλησιαστικά Ακούσματα

Get Adobe Flash player