Πρακτικό 4ο

Θέμα: «Συγκρότηση αιρετών μελών σε σώμα»

Στα Κανάλια και στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού της Γεννήσεως της Θεοτόκου, στο Μοναστήρι της Ρούστιανης, σήμερα στις 25 Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:00 μ.μ., τα αιρετά μέλη που εκλέχτηκαν κατά τις αρχαιρεσίες στις 23-8-2016 της Γενικής Συνέλευσης των μελών του θρησκευτικού Συλλόγου «Η ΠΑΝΑΓΙΑ Της ΡΟΥΣΤΙΑΝΗΣ», συγκεντρώθηκαν, έπειτα από πρόσκληση το αιρετού μέλους Χαράλαμπου Αντωνίου για να αποφασίσουν για την κατανομή των αξιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρου Συλλόγου.

            Έπειτα από διαλογική συζήτηση, τα αιρετά μέλη που προήλθαν από τις αρχαιρεσίες στις 23-8-2016, αποφάσισαν ομόφωνα τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου να κατανεμηθούν ως εξής:

Πρόεδρος: Αντωνίου Χαράλαμπος του Ιωάννη

Αντιπρόεδρος: Δερνίκας Απόστολος του Γεωργίου

Γεν. Γραμματέας: Σιόλου Μαρία του Νικολάου

Ταμίας: Σπυράκη Παναγιώτα του Δημητρίου

Μέλος: Αντωνίου Δημήτριος του Σπυρίδωνα

            Για το σκοπό αυτό γράφτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Πρόεδρος: Αντωνίου Χαράλαμπος του Ιωάννη

Αντιπρόεδρος: Δερνίκας Απόστολος του Γεωργίου

Γεν. Γραμματέας: Σιόλου Μαρία του Νικολάου

Ταμίας: Σπυράκη Παναγιώτα του Δημητρίου

Μέλος: Αντωνίου Δημήτριος του Σπυρίδωνα

Pin It