Μητρώο του θρησκευτικού Συλλόγου "Παναγία της Ρούστιανης"

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Καλτσάς Βασίλειος Δημήτριος
2 Καλτσάς Δημοσθένης Δημήτριος Απεβίωσε
3 Αντωνίου Αθανάσιος Βασίλειος
4 Δερνίκας Απόστολος Γεώργιος
5 Αλτάνη-Καλτσά Ευανθία Δημήτριος
6 Αντωνίου Χαράλαμπος Ιωάννης
7 Σπυράκης Ηρακλής Μιχάλης
8 Σπυράκη Παναγιώτα Δημήτριος
9 Κουτσοκώστας Ιωάννης Κων/νος
10 Κουτσοκώστα Μαρία Νικόλαος
11 Αντωνίου Μαρία Ιωάννης
12 Αντωνίου Νικόλαος Ιωάννης
13 Σιόλος Νικόλαος Δημήτριος
14 Παναγιωτοπούλου Βασιλική Νικόλαος
15 Σιόλος Νικόλαος Δημήτριος
16 Σιόλου Βασιλική Δημήτριος
17 Σιόλος Ευάγγελος Δημήτριος
18 Σιόλου Δήμητρα Χαράλαμπος
19 Σιόλος Δημήτριος Ευάγγελος
20 Γκόλφη Γαρυφαλιά Αθανάσιος
21 Σιόλου Μαρία Νικόλαος
22 Κατσαούνος Γεώργιος Αθανάσιος
23 Κωστούλας Κων/νος Γεώργιος
24 Κωστούλα Δήμητρα Ευάγγελος
25 Αντωνίου Λεμονιά Ιωάννης
26 Αντωνίου Βασίλειος Αθανάσιος
27 Αντωνίου Αργυρώ Βασίλειος
28 Αντωνίου Ευάγγελος Αθανάσιος
29 Χαλκιά Ελευθερία Κων/νος
30 Χριστόπουλος Ειρηναίος Ανδρέας
31 Χριστόπουλος Ανδρέας Νικόλαος
32 Αντωνίου Δημήτριος Σπυρίδωνος
33 Τράκα Παναγιώτα Σπυρίδωνος
34 Σιόλος Δημήτριος Νικόλαος
35 Δερνίκα-Χριστοπούλου Ευφροσύνη Χριστόφορος
36 Δερνίκα Δήμητρα Γεώργιος
37 Δερνίκας Γεώργιος Θωμάς
38 Δερνίκας Θωμάς Γεώργιος
39 Δερνίκας Ιωάννης Γεώργιος
40 Δερνίκα-Μπούρα Μαρία Δημήτριος
41 Δερνίκας Χρήστος Θωμάς
42 Δερνίκας Τρύφωνας Θωμάς
43 Μιχαλόπουλος Κων/νος Νικόλαος
44 Δερνίκας Αθανάσιος Ευάγγελος
45 Αντωνίου Ειρήνη Ευθύμιος
46 Δερνίκας Ιωάννης Ευάγγελος
47 Πασαπόρτη Ειρήνη Στυλιανός
48 Στριφτός Ιωάννης Γεώργιος
49 Στριφτός Ιωάννης Χαράλαμπος
50 Αντωνίου Ιωάννης Αθανάσιος
51 Χριστοδούλου Κων/νος Στυλιανός
52 Καλτσάς Κων/νος Χαράλαμπος
53 Καλτσά Σταυρούλα Γεώργιος
54 Νικολάου Σπυρίδων Κων/νος
55 Νικολάου Κων/να Νικόλαος
56 Αντωνίου Κων/νος Αθανάσιος
57 Αντωνίου Κων/να Παναγιώτης
58 Σιόλος Αριστείδης Δημήτριος
59 Στριφτός Γεώργιος ιωάννης
60 Αντωνίου Δήμητρα Παντελής
61 Δερνίκας Χρήστος Απόστολος
62 Δερνίκας Γεώργιος Απόστολος
63 Δερνίκα Ειρήνη Απόστολος
64 Τσιόκας Δημήτριος Σπυρίδωνος
65 Δερνίκα-Βάρσου Ειρήνη Απόστολος
66 Βάρσος Κων/νος Νικόλαος
67 Ρέγκλη Αμαλία Γεώργιος
68 Κουτσοκώστας Κων/νος Ιωάννης
69 Κουτσοκώστας Νικόλαος Ιωάννης
70 Τράκας Ιωάννης Κων/νος
71 Στριγγάρη-Τράκα Ελένη Κων/νος
72 Μιχαλόπουλος Νεκτάριος Νικόλαος
73 Μιχαλοπούλου Στυλιανή Γεώργιος
74 Δερνίκα-Μπούρα Ευανθία Γεώργιος
75 Μπούρας Νικόλαος Δημήτριος
76 Αντωνίου Δημήτριος Αθανάσιος
77 Αντωνίου Αγγελική Χρήστος
78 Γαλημάτης Παύλος Παρασκευάς
79 Αντωνίου Αθανάσιος Δημήτριος
80 Καραγιώργος Σοφία Λάμπρος
81 Τσιόκα Βασιλική Απόστολος
82 Σπυράκης Δημήτριος Ηρακλής
83 Σπυράκη Βιργινία Ηρακλής
84 Κωνσταντακοπούλου Νίκη Γεώργιος
85 Μητράκος Ευφροσύνη Γεώργιος
86 Κωστούλας Αθανάσιος Γεώργιος
87 Κωστούλα-Μακρή Γεωργία Ιωάννης
88 Αγγέλης Ευάγγελος Κων/νος
89 Μιχαλάκη Βασιλική Δημήτριος
90 Κουτσοκώστας Γεώργιος Κων/νος
91 Κουτσοκώστα Αικατερίνη Ευάγγελος
92 Αντωνίου Ιωάννης Βασίλειος
93 Αντωνίου Γρηγορία Βασίλειος
94 Χριστόπουλος Βασίλειος Κων/νος
95 Λάγιου Βασιλική Γρηγόριος
96 Λάγιου Αικατερίνη Ευάγγελος
97 Αντωνίου Παναγιώτης Κων/νος
98 Αγγέλης Ηλίας Κων/νος
99 Αγγέλης Γεώργιος Παναγιώτης
100 Αντωνίου Κων/νος Δημήτριος
101 Αντωνίου Μαρία Γεώργιος
102 Αντωνίου Απόστολος Δημήτριος
103 Αντωνίου Αγγελική Τριαντάφυλλος
104 Διαμαντή Ευσταθία Παναγιώτης
105 Αντωνίου Ευάγγελος Δημήτριος
106 Αντωνίου Ελένη Βασίλειος
107 Αντωνίου Σμυρνιά Γεώργιος
108 Αντωνίου Κων/νος Παναγιώτης
109 Αντωνίου Λεμονιά Ευάγγελος
110 Ζαμπίθας Χρήστος Ηλίας
111 Ζαμπίθα Στυλιανή Νικόλαος
112 Γεροντάκης Ιωάννης Κων/νος
113 Γεροντάκη Αλεξάνδρα Σπυρίδωνος
114 Δερνίκας Γεώργιος ιωάννης
115 Τσιόκας Σπυρίδων Παναγιώτης
116 Αντωνίου Δημήτριος Γεώργιος
117 Σταθοκώστα Λεμονιά Σταύρος
118 Δερνίκα Δήμητρα Σταύρος
119 Σιόλου Χρυσούλα Ιωάννης
120 Μούτσελου Κων/να Ηλίας
121 Σίψας Δημήτριος Κων/νος Απεβίωσε
122 Σίψα Φωτεινή Δημήτριος
123 Αντωνίου Βασιλική Χαράλαμπος
124 Χριστοδούλου Ευθυμία Δημήτριος
125 Γαλημάτη Βασιλική Γεώργιος
126 Αντωνίου Μαρία Γεώργιος
127 Αντωνίου Σπυρίδων Αθανάσιος
128 Κωστούλα Ευαγγελία Κων/νος
129 Αντωνίου Σταύρος ιωάννης
130 Αντωνίου Γεώργιος Ευθύμιος
131 Αντωνίου Σταύρος Ευθύμιος
132 Μπούρας Βασίλειος Γεώργιος
133 Πούλιου Ευτυχία Φώτιος
134 Πούλιου Νίκη ιωάννης
135 Καναρίδη Ναταλία Γεώργιος
136 Κωνσταντακοπούλου Λαμπρινή Λάμπρος
137 Κλεπτοδήμος Δημήτριος Γεώργιος
138 Κούκιος Τρύφωνας Ευάγγελος
139 Σωτηριάδου Σοφία Κων/νος
140 Σωτηριάδου Σταυρούλα Κων/νος
141 Μπούρα Άννα
142 Αντωνίου Βασίλειος Ευθύμιος
143 Αντωνίου-Δερνίκα Ιωάννα Παναγιώτης
144 Δερνίκα Παναγιώτα ιωάννης
145 Αντωνίου Αλεξάνδρα ιωάννης
146 Ζάχος Κων/νος Ευάγγελος
147 Ζάχου Δήμητρα Ευάγγελος
148 Κουτσοκώστα-Διαμάντη Βασιλική Παναγιώτης
149 Δερνίκας Ευάγγελος Αθανάσιος
150 Δερνίκας Ευθύμιος Αθανάσιος
151 Ζαχαριαδάκη Στυλιανή Γεώργιος
152 Μεσονησανάκης Σταύρος Ιωσήφ
153 Γιαννακόπουλος Κων/νος Δημήτριος
154 Φλέγγας Γρηγόριος ιωάννης
155 Τσιόκα Δήμητρα Γεώργιος
Pin It