Πρακτικό 3ο

Θέμα: «Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης»

            Στα Κανάλια και στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού της Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Μοναστήρι της Ρούστιανης σήμερα στις 23 Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. συγκλήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση του θρησκευτικού Συλλόγου «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΣΤΙΑΝΗΣ» έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2/1-8-2016 πρακτικό για να συζητήσουν και αποφασίσουν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην πρόσκληση που εστάλη στα μέλη του.

            Στην αρχή της συνεδρίασης ο πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών καθ’ όσον παραβρέθηκαν 85 μέλη ζήτησε ν’ αρχίσουν οι εργασίες της Γ.Σ. με τον καθιερωμένο αγιασμό από τους ιερείς του χωριού μας. Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των αποβιωσάντων ιδρυτικών μελών ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΑΛΤΣΑ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΨΑ. Στη συνέχεια η Γ.Σ εξέλεξε προεδρείο αποτελούμενο από τους: 1) Κουτσοκώστα Ιωάννη του Κων/νου και 2) Διαμάντη Ευτυχία του Παναγιώτη για να διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. και εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους: 1) Δερνίκα Θωμά του Γεωργίου και της Δήμητρας 2) Αντωνίου- Δερνίκα Ειρήνη του Ευθυμίου για τις αρχαιρεσίες.

            Ο πρόεδρος της Γ.Σ. αφού ευχαρίστησε τα μέλη για την εκλογή του κάλεσε τον πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. του ανωτέρου Θρησκευτικού Συλλόγου για τον απολογισμό των διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων.

            Ο πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. αφού έλαβε το λόγο εξήγησε στη Γ.Σ. τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου με αποτέλεσμα την καθυστέρηση έκδοσης ΑΦΜ από τη ΔΟΥ στο σύλλογό μας. Τούτο έγινε στις 29-7-2016.

            Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έκανε για την τσιμεντόστρωση του δρόμου από Κανάλια προς Μοναστήρι και στη δαπάνη που καλύφθηκε από χορηγούς. Αναφέρθηκε επίσης και στην επιτυχία του πανηγυριού στο Μοναστήρι της Ρούστιανης στις 8 Σεπτεμβρίου τα δύο προηγούμενα χρόνια η οποία ήταν αποτέλεσμα των προσπαθειών του ανωτέρου συλλόγου.

            Επίσης η διέλευση ποδηλατιστών που συμμετείχαν σε αγώνα από το Μοναστήρι της Ρούστιανης στις 6 Σεπτεμβρίου  2015  έγινε με υποστήριξή μας στον αρμόδιο φορέα.

            Ιδιαίτερα ετόνησε την δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (www.proustianitissa.gr) εις στην οποία αναδεικνύεται και προβάλλεται η ιστορία του Μοναστηριού της Ρούστιανης.

            Τελειώνοντας ο πρόεδρος τον απολογισμό του εξέφρασε τις ευχαριστίες του συλλόγου προς τους : Κώστα Κωστούλα για τις προσπάθειες που κατέβαλλε για τη δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, Νικόλαο Σιόλο, Βασίλειο Χριστόπουλο, Χρήστο Ζαμπίθα για τις εργασίες που πρόσφεραν αμισθί.

            Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Γιάννης Κουτσοκώστας ο οποίος ετόνισε την αναγκαιότητα της ίδρυσης του συλλόγου για τρεις βασικούς λόγους.

Α) Να διαχειρισθούμε υπεύθυνα την Ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά του μοναστηριού της Ρούστιανης.

Β) Οι επεμβάσεις στο χώρο του μοναστηριού και η αξιοποίηση του παρακείμενου χώρου να γίνονται έπειτα από σχετική μελέτη και

Γ) Η οργάνωση του πανηγυριού στις 8 Σεπτεμβρίου θα γίνεται από το θρησκευτικό σύλλογό μας.

Όλα  τα ανωτέρω δεν μπορούσε κανένας φορέας ( εκκλησιαστικό συμβούλιο, τοπική αυτοδιοίκηση, σύλλογος Καναλιωτών) να τα προσφέρει.

Για τα οικονομικά πεπραγμένα, επειδή απουσίαζε η ταμίας λόγω κωλύματος, ο πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. ανέφερε ότι δεν έγιναν εισπράξεις  ούτε πληρωμές για το χρονικό διάστημα από 18-8-2014 μέχρι 25-8-2016 καθόσον καθυστέρησε η έκδοση ΑΦΜ από τη ΔΟΥ για τους προαναφερθέντες λόγους.

            Στη συνέχεια αναγνώστηκε η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής..

            Επακολούθησε κριτική και υποβολή προτάσεων. Πολλά μέλη εξέφρασαν τις ευχαριστίες προς το σύλλογο για τα επιτελεσθέντα έργα.

            Ο Αντωνίου Χαράλαμπος, πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. κατέθεσε τις εξής προτάσεις:

  1. Να πλαισιωθεί το νέο Δ.Σ. από γυναίκες
  2. Το Δ.Σ. του συλλόγου μας με την με αριθ. 3/14-8-2016 πράξη την ανακήρυξη σε επίτιμο μέλος του συλλόγου μας τον συγχωριανό μας Βασίλειο Δ. Καλτσά για τις αξιόλογες υπηρεσίες προς το σύλλογό μας και ζητεί και από τη Γ.Σ. την έγκριση.

Η Γ.Σ. ενέκρινε τις ανωτέρω προτάσεις. Στη συνέχεια η Γ.Σ. απάλλαξε από κάθε ευθύνη τα μέλη του Δ.Σ. για τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα.

            Εδώ το προεδρείο που εξέλεξε η Γ.Σ. έκλεισε τις εργασίες και εκάλεσε την εφορευτική επιτροπή να προχωρήσει στις αρχαιρεσίες. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής εζήτησε από τη Γ.Σ. να υποβάλλουν υποψηφιότητες για το πενταμελές Δ.Σ. του συλλόγου και για τις δύο θέσεις αναπληρωματικών. Υπέβαλαν υποψηφιότητες οι κάτωθι:

Α) Για το Δ.Σ. του συλλόγου

1) Σπυράκη Παναγιώτα

2) Σιόλου Μαρία

3) Δερνίκας Απόστολος

4) Αντωνίου Χαράλαμπος

5) Αντωνίου Δημήτριος του Σπυρίδωνα

Αναπληρωματικοί

7) Δερνίκας Χρήστος

8) Δερνίκας Ιωάννης του Ευαγγέλου

            Επειδή τα υποψήφια μέλη ήσαν ισάριθμα προς τα αξιώματα του Δ.Σ. η Γ.Σ. τα εξέλεξε ομόφωνα δια βοής.

            Επίσης η Γ.Σ. εξέλεξε για την εξελεγκτική επιτροπή τους κάτωθι:

1) Κουτσοκώστα Ιωάννη

2) Ζάχο Κων/νο

Αναπληρωματικό μέλος

Σιόλος Νικόλαος

            Εδώ έλαβαν τέλος οι εργασίες της Γ.Σ. Για το σκοπό αυτό γράφτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί:

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Pin It