Ἔκθεση «Ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος»

egkainia ekthesis
 

«Παρουσίᾳ τῆς Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου πραγματοποιήθη­καν τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἔκθεσης “Ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος – Ἡ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὸν Ἀγώνα τοῦ 1821”, τὴν ὁποία διοργανώνει ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ συνεργασία μὲ τὸ Βυζαντινὸ καὶ Χριστιανικὸ Μουσεῖο.

Τὸν ἁγιασμὸ τῶν ἐγκαινίων τέλεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἀμέσως μετὰ σημείωσε ὅτι “Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνεχίζει καὶ ἐφέτος (…) τὴν προσπάθειά της μὲ σκοπὸ νὰ τιμήσει οὐσιαστικὰ τὴν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας”.
Μιλώντας γιὰ τὴν ἐκδήλωση, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος περιέγραψε ὅτι “ἀφορᾶ στὴν Ἔκθεση κειμηλίων τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας· κειμήλια, ἱερὰ ἀντικείμενα ἄρρηκτα συνδεδεμένα μὲ τὸν ἡρωισμὸ καὶ τὴν προσ­φορὰ τῶν ἀνθρώπων στοὺς ὁποίους ἀνῆκαν· ἀνθρώπων ποὺ ἀγωνίσθηκαν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος· ἀνθρώπων πρὸς τοὺς ὁποίους τὸ Νέο Ἑλληνικὸ Κράτος ὀφείλει τὴ δημιουργία του· τὴ γέννηση ἢ μᾶλλον τὴν ἀναγέννησή του μέσα ἀπὸ τὴν τέφρα τοῦ πολέμου μὲ τὴν πίστη στὸν Θεό, τὶς προσευχές, τὴν αὐτοθυσία, τοὺς μόχθους, τὴ γενναιοψυχία, τὴν ἀνδρεία καὶ τὴν προσήλωση στὰ ἀγαθὰ τῆς ἐλευθερίας, χωρὶς τὴν ὁποία εἶναι ἀβίωτος ὁ βίος. Τὰ κειμήλια αὐτὰ λειτουργοῦν ἀφυπνιστικὰ γιὰ τὴν ἐθνικὴ συνείδηση τῶν Νεοελλήνων”.

Στὴ συνέχεια ἡ ΠτΔ ἐξέφρασε τὴ συγκίνησή της καὶ τόνισε πὼς ἡ ἔκθεση “Ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος” ἀναδεικνύει καὶ τιμᾶ τὴ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. “Ἐδῶ, στὸν ὑποβλητικὸ χῶρο τοῦ Βυζαντινοῦ καὶ Χριστιανικοῦ Μουσείου, τὰ ἐκκλησιαστικὰ κειμήλια, οἱ εἰκόνες, οἱ λαϊκὲς ζωγραφιές, τὰ τάματα τῶν πιστῶν, τὰ φυλακτὰ τῶν ἀγωνιστῶν μιλοῦν εὔγλωττα γιὰ τὴ σύνδεση τῆς θρησκευτικῆς ‘πατρίου’ πίστεως μὲ τὴν ἐθνικὴ σωτηρία, γιὰ τὴν ταύτιση τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν ἐθνικὴ νεοελληνικὴ συνείδηση”.

Κάνοντας λόγο γιὰ τὴν προσφορὰ τῆς Ἐκ­κλησίας, ἡ ΠτΔ σημείωσε ὅτι “σ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας, ἡ Ἐκκλησία ἀποτέλεσε στοιχεῖο ἑνοποιητικὸ καὶ διαμορφωτικὸ τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας, δύναμη συνοχῆς ἔναντι ἀλλοθρήσκων καὶ ἑτεροδόξων, καταφύγιο τῶν διωκόμενων καὶ συμπαραστάτρια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὶς δοκιμασίες του. Διατήρησε τὴ γλώσσα καὶ τὴν ἱστορία, διαπαιδαγωγώντας συστηματικὰ τὰ ὑπόδουλα τέκνα της, διαφυλάσσοντας τὴν πνευματική τους ἐλευθερία”» («ecclesia.gr» 9-2-2022).

Εἶναι δίκαιο νὰ ἐκφράσουμε θερμὰ συγχαρητήρια πρὸς τοὺς ἁρμόδιους φορεῖς γιὰ τὴ διοργάνωση τῆς σημαντικῆς αὐτῆς Ἐκθέσεως, ἡ ὁποία λειτουργεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐπιπλέον ὀφείλουμε νὰ διατυπώσουμε τὴν εἰλικρινὴ ἱκανοποίησή μας γιὰ τὶς ἐπιτυχεῖς δηλώσεις τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, οἱ ὁποῖες κινοῦνται στὰ ἑλληνορθόδοξα πλαίσια. Διότι ἔχουμε μία ρητὴ ἐπίσημη ἀναγνώριση τῆς ἀνυπολόγιστης προσφορᾶς ἐκ μέρους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας τοῦ σκλαβωμένου Ἔθνους καὶ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή του μὲ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Ἐκεῖνο ποὺ περιμένουμε τώρα ἀπὸ τὸ Ὑ­πουργεῖο Παιδείας εἶναι νὰ δώσει τὶς κατάλληλες ὁδηγίες, ὥστε νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν ἀξιό­λογη αὐτὴ Ἔκθεση ὅλα τὰ γυμνάσια καὶ λύκεια, τουλάχιστον τῆς περιοχῆς τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῶν περιχώρων, μὲ σκοπὸ τὸν φρονηματισμὸ τῆς μαθητικῆς νεολαίας καὶ τὸν προσανατολισμό της στὰ πατροπαράδοτα ἰδανικὰ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδας.

Pin It