Η δύναμη του Αναστάντος Χριστού

   Ο λόγος του Κυρίου ήταν το δροσερό νερό για τΙς ξηραμένες από την αμαρτία ψυχές των ανθρώπων, ήταν το φως το αληθινό για τον σκοτεινιασμένο νου των ανθρώπων από την αμάθεια και το ψεύδος, ήταν το βάλσαμο και η παρηγοριά στα βάσανά τους. Ήταν η αλήθεια και η ζωή.

   Τα πάμπολλα θαύματά Του επιβεβαίωναν την παντοδυναμία και την κυριαρχία του Θεανθρώπου Χριστού παντού και ενίσχυαν την πίστη στον αληθινό Θεό.

   Η αναμάρτητη ζωή Του έκανε τους εχθρούς Του όχι μόνο να τον μισούν αλλά και να επιβουλεύονται τη σύλληψη και τη Θανάτωσή Του. Έστειλαν τους υπηρέτες τους να Τον συλλάβουν και επέστρεψαν άπρακτοι, λέγοντας στα αφεντικά τους: «Ουδέποτε ελάλησε ούτως, ως ούτος ο άνθρωπος.».

   Ο Κύριός μας ακολούθησε το σχέδιο της θείας οικονομία. Σταυρώθηκε και πέθανε ως άνθρωπος. Οι άρχοντες των Ιουδαίων τον είδαν πάνω στον Σταυρό, τον είδαν να θάπτεται, όμως ένιωθαν ανασφαλείς και ζήτησαν από τον Πόντιο Πιλάτο φρουρά, για να φρουρεί τον τάφο. Η Ανάσταση του Χριστού δεν εμποδίστηκε ούτε από τα όπλα των στρατιωτών ούτε από τον λίθο.

   Ο Χριστός, ο αρχηγός της ζωής δεν ήταν δυνατό να κρατηθεί στην εξουσία της φθοράς. Κατέβηκε στο βασίλειο του θανάτου και «…Τον Άδην ενέκρωσε τη αστραπή της θεότητος…». Ο Χριστός, με τον θάνατό Του, νίκησε και κατάργησε τον θάνατο και τον εξουσιαστή του θανάτου, τον Διάβολο, και, με την Ανάστασή Του, φανέρωσε θριαμβευτικά σε όλη την ανθρωπότητα ότι είναι ο αιώνιος κυρίαρχος και παντοδύναμος Θεός, η αρχή και το τέλος, η πηγή της ζωής και της αθανασίας.

   Τα θαύματα που επιτελούνται με την επίκληση του ονόματος του Αναστάντος Χριστού προκαλούν κοινωνική ανατροπή. Άνθρωποι διαποτισμένοι από τον Ιουδαϊσμό και την ειδωλολατρία, άνθρωποι που τον καταδίωκαν και τον εξύβριζαν με φανατισμό μεταβάλλονται σε όργανά Του, διαδίδοντας με θέρμη και πίστη τη διδασκαλία Του.

   Οι πιστοί δεν τρομάζουν στους διωγμούς και τα μαρτύρια. Προσφέρουν με μεγάλο ενθουσιασμό τη ζωή τους για τον Αναστάντα Χριστό. Οι κατά καιρούς διωγμοί των Χριστιανών με τα νέφη των μαρτύρων δεν εμπόδιζαν τις ευεργετικές μεταβολές που έφερε στον κόσμο η διδασκαλία του Χριστού. Ο Αναστάς Κύριος είναι η ακατανίκητη δύναμη πάνω στην οποία συντρίβονται οι αντιφρονούντες.

   Οι θαυμαστές αυτές μεταβολές συνεχίζονται και στις μέρες μας και θα συνεχίζονται έως τη συντέλεια του κόσμου. Είναι η καλύτερη απόδειξη της δύναμης του Αναστάντος Χριστού.

   Εορτάζουμε και φέτος την Ανάσταση του Χριστού που εξακολουθεί να είναι το κέντρο της ζωής των πιστών, ψάχνουμε να βρούμε την ειρήνη, την αγάπη, τη χαρά, την προκοπή μας, τη λύση των προβλημάτων μας, τη βοήθεια στις θλίψεις μας.

   Η δική μας δύναμη δεν είναι αρκετή για όλα αυτά Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι αυτά τα υψηλά και τα ωραία που επιθυμούμε ως άνθρωποι μόνο με τη δύναμη του Αναστάντος Χριστού μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Κανένας άλλος δεν μπορεί να χορτάσει τον νου και την ψυχή μας παρά μόνο ο Χριστός.

   Γι’ αυτό, ας προσφέρουμε τον νου μας, την ψυχή μας και τη θέλησή μας στον Κύριό μας και Θεό μας και ας ζητήσουμε μετανιωμένοι την ευλογία Του και το έλεός Του. Το φως της Αναστάσεως ας φωτίζει η ζωή μας.

Ιωάννης Κουτσοκώστας

Pin It